Kalocsai Református Egyházközség

Keresés a tartalomban
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hittanos évnyitó képekben - 2016. szeptember 11..
Hittanos tábor Kunfehértó 2016. július 19-24.
 HETI PROGRAM 
 
HASZNOS LINKEK
 
 
Johannus Opus 225

2016. április 24.-én Cantate vasárnap (ének vasárnapján) vehette birtokba a gyülekezet egy nagylelkű gyülekezeti tagunk adományát, az analóg elektromos orgonát. Használt, de kitűnő állapotban lévő hangszerrel gazdagodott egyházközségünk. 2 manuálos, (játszóasztal) pedálsoros, 30 regiszteres (hangszínváltós) beépített hangszórós zeneszerszámot használhatnak közösségünk kántorai. Isten áldja, meg a jókedvű adakozót az orgona pedig szóljon Mennyei Atyánk dicsőségére és gyülekezetünk lelki épülésére. RE. 296/6.
Szóljon tehát az orgona, gyönyörűséges muzsika ujjongva énekeljek. Hogy megváltó Jézusomnak drága szép kegyes Uramnak szerelmében örvendjek. Zengjen, pengjen, vigasságos buzgóságos hál adó szó, nagy az Úr ezekre méltó.
/Gera "Kánti" József/
Keresztelők egyházközségünkben
Nt. Apostol Pál nyugalmazott lelkipásztor 87. születésnapjára

Kedves Nagytiszteletű Úr! Drága Pali bácsi!

  Engedje meg, hogy a 87. születésnapján a lelkész család és a gyülekezet nevében nagy szeretettel köszöntsük. Hálával telt szívvel köszönjük a több évtizedes igeszolgálatát és csodálatos imádságait. 
Pali bácsinak élete végéig tartó szolgálatot kívánunk, egészségére és családjára Isten áldását kérjük.Egy igével és egy zsoltárénekkel szeretnénk köszönteni:
"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem."
Pál apostol Filippiekhez írt levél 4.13.
Ezután a gyülekezet fennállva elénekelte a 134. zoltár mindhárom versét, majd átadtuk Joó Sándor "Számadás" című könyvét és egy csokoládétortát. Hálásak vagyunk, hogy együtt lehettünk ezen a szép vasárnapon.                                                                                       /Mező Lászlóné Katika/

A Könyv Napja - Könyvek Könyve

Április 28-án a Könyv napja alkalmából az a megtiszteltetés érte gyülekezetünk Lelkipásztorát, hogy a Tomori Pál Városi Könyvtárban beszélhetett a Könyvek Könyvéről, a Bibliáról. Az alkalom során szó volt a Biblia keletkezéséről, a kanonizálásról, a fordításokról. A tartalmával kapcsolatosan az is elhangzott, hogy a hétköznapi szóhasználatunkban gyakran elhangzik egy- egy bibliai kifejezés.  A kultúra terén is számos helyen bibliai témákkal találkozhatunk. Szó volt még arról is korunk hírességei közül kik olvassák rendszeresen a Szentírást, és egy Ákos dalt is meghallgathattak a jelenlévők, amely a Teremtés történetét dolgozza fel. Az előadás után a Gedeon Társaság által adományozott Bibliák kerültek kiosztásra, a Könyvtár dolgozói pedig könyvjelzővel ajándékozták meg a résztvevőket. SDG!
Hittanverseny Apostagon 2016. április 16.-án
(A képeket köszönjük Magyar Péternek.)

Március 27. Húsvéti ünnepi istentisztelet és úrvacsora vétel
Március 24. PicIfi
Böjti istentiszteletek Húsvétra készülve

Elérkezett a böjti időszak kezdete. Az istentiszteletek ifiseink közreműködésével kezdődtek. A bevezető imádságokat Szabó Liza és Török László, a kapcsolódó textusokat Túri Alexa, Török Rebeka és Taskovics Bálint mondta el. Köszönjük szolgálatukat.
Kunfehértó, 2015
 
Egyházközségünk szokásos évi hittantáborára július 27. és augusztus 2. között került sor. Mivel tavaly nyáron megszerettük a Kunfehértói Gyermek-és Ifjúsági tábort, ezért az idén visszatértünk 38 gyermekkel és 9 felnőttel. A hét témája Ruth könyve volt, ami bőséges témaként szolgált mindhárom korcsoport számára. Kicsik, nagyok és legnagyobbak mind megismerkedhettek a „világ legszebb novellájával”. Csodálatosan bomlott ki gyermekeink előtt egy család rendkívüli megpróbáltatásokkal teli története. Az isteni gondviselés, megbocsátás és szeretet végigjárja a történetet, és olyan dolgokba enged bepillantást, amelyek egyedi módon mutatják be azt az Istent, Aki életünk utazása során mindig hamarabb odaér, ahova bennünket küld. A délelőtti bibliai foglalkozásokhoz kapcsolódóan kézművességgel töltöttük a délutánokat. Nagyon vártuk a fürdőzés lehetőségét, azonban erre csak az elutazás előtti napon kerülhetett sor. Kunfehértó ezidáig nem kényeztetett el bennünket szép nyári napsütéssel. Mindezek ellenére nem búsultunk, hisz az akadályverseny, a Ki mit tud?,  a jánoshalmai Király lovastanya, az íjászkodás és a fergeteges disco kárpótoltak bennünket. Természetesen az idén is híztunk, hisz séfeink tökéletes menüvel kényeztették csapatunkat. Szép hét, jó téma, nagyszerű beszélgetések, igazi nyári táborunk volt! Köszönjük mindenkinek a segítségét, hozzájárulását, és természetesen mindez nem jöhetett volna létre, ha nincs a jó Isten! 
Merzbach-Kalocsa, Kalocsa-Merzbach
 
Gyülekezetünk rendkívül jó és szoros kapcsolatot ápol a Rheinbachi Evangélikus Egyházközséggel, testvérgyülekezetünkkel. 2005 óta fejlődik, erősödik és mélyül barátságunk, partnerségünk. Együttműködésünk újabb jelentős állomásához ért az idei nyáron, mert végre létrejött az első közös ifjúsági táborunk. Július 11. és 21. között látogattunk el tizenkét ifissel a Rheinbachtól néhány kilóméterre fekvő Merzbachba, az ottani ifjúsági centrumba, amely a Rajna menti evangélikusok konferenciatelepe, táborhelye. Csodálatos tíz nap áll mögöttünk. Német lelkipásztor kollegáink és a német ifisek óriási szeretettel fogadtak a minden szempontból tökéletes egyházi központban. Természetesen ennek a közösen eltöltött időszaknak is, mint minden hasonló tábornak, volt egy központi bibliai témája. Stílusosan Bábel tornya és Pünkösd történetét dolgoztuk fel. Amit Bábel elrontott azt Pünkösd helyrehozta. Nagyszerű érzés volt megtapasztalni, hogy a nyelvi Bábel ellenére milyen szép összhangban voltunk együtt, ami nyilvánvalóan a Szentlélek Isten munkája. Rengeteget nevettünk, játszottunk, igazán nagyszerű volt együtt lenni. Jártunk Bonnban, Kölnben, Rheinbachban, sok szépet és érdekeset láttunk. Hálásak vagyunk német testvéreinknek és természetesen Urunknak, hogy ilyen felejthetetlen tapasztalásokban részesítettek!  Reméljük, hogy hamarosan viszont láthatjuk barátainkat, itt Kalocsán.
A Kalocsai Református Egyházközség kórusa

Pünkösd hétfőn gyülekezetünk kórusa részt vett a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Énekkari Találkozóján. Ennek a szép alkalomnak a Bajai Református Egyházközség volt  gondos házigazdája.   Az ezt követő vasárnapi istentisztelet végén gyülekezetünk meghallgatta a Baján is előadott három kórusművet, majd Csetvei János gondnok úr egy-egy szál rózsával köszöntötte a kórus jelenlévő tagjait. Az énekkar ma már mintegy tíz éves múltra tekinthet vissza, szereplésükkel egyházközségünk jó hírét öregbítik és nem utolsósorban emelik ünnepi alkalmaink, istentiszteleteink ünnepélyességét, amiért egész gyülekezetünk hálás és méltón büszke.  Köszönjük Nekik! 
(a képeket az Érsekcsanádi Összhang Kórus készítette, a szerk).

Emberségből jeles (*5) !!

Egy New York-i taxis igaz története egy utolsó útjára induló idős néniről
Reformációi megemlékezés a temetőkben
Talán furcsának hangzik a cím, azonban mégis igaz. Minden év októberében egyházközségünk koszorút és virágokat helyez el azon elhunyt lelkipásztorok és néhai gyülekezeti tagok sírján, akik sokat tettek a kalocsai reformátusságért. Így történt ez az idén is. Október 25-én megkoszorúztuk Kaszay István, gyülekezetünk volt presbitere, síremlékét a Dunapataji temetőben. A kalocsai eklézsia Kaszay presbiter úrnak köszönheti létét, hisz a jelenlegi épületegyüttes, úgy a templom, mint a parókia az ő privát tulajdonában állt a 20. század elején, és végrendeletében mindent a kalocsai egyházközségre hagyott! Isten áldja meg emlékezetét! A kalocsai köztemetőben, pedig, virágokat helyeztünk el gyülekezetünk egykori lelkészei, „magvetői”, sírján, akik hűséggel hirdették Isten Igéjét a nagyon nehéz időkben. Néhány egykori, de már elköltözött, gyülekezeti tag sírjánál is énekeltünk, imádkoztunk. Olyan emberek voltak ők, akik rengeteget tettek a kalocsai reformátusságért, és ez által fennmaradásunkért. A Mindenhatónak adtunk hálát hitükért és szeretetükért. Soli Deo Gloria!


2014. Szeptember 14.
Hittanos évnyitó istentisztelet
Véget ért a nyár, ismét elkezdődött egy tanév, a gyerekek beülnek az iskolapadokba és megkezdődik a tanulás, vele együtt a hittan oktatás is.

Petró Emőke lelkész nyitotta meg hivatalosan is a 2014-15 -ös hittanos tanévet, ismertetve a város iskoláiban az órarendek rendjét, a hittanórák helyét és idejét.
Évnyitó istentiszteletünk végén a gyermekeink megnézhették a nyári, kunfehértói hittanos táborban készült összeállítást, mely minden évben nagy sikert arat és évről-évre egyre több gyermeket vonz az immáron hagyományosnak mondható nyári táborunkba.
Ünnepi alkalmunkat szeretet- vendégséggel zártuk, ahol mindenki választ kaphatott felmerülő kérdéseire.


2014. augusztus 12-15.
Dráma tábor Dunaszentbenedek

Ifiseink a benedeki ifisekkel együtt Imre Zita dunaszent-benedeki lelkész szervezésében, Ablonczy Áron és Horváth Péter közreműködésével dráma táborban vettek részt, ahol Márk evangéliumát dolgozták fel.

A tábor néhány napja alatt készre csiszolt darabot a "társulat" a benedeki Faluházban és a kalocsai parókián mutatták be a közönséget is bevonva az előadásba.
Igazán színvonalasra sikeredett a több, mint egy órás mű, amiért minden elismerést megérdemelnek, köszönjük és gratulálunk nekik.


Hittanos tábor - 2014.

Mi történt Kunfehértón? Egyházközségünk az ottani gyermek-és ifjúsági táborban tartotta meg szokásos nyári hittantáborát július 6. és 11. között. 59 gyermek, 10 felnőtt, és három német vendég. Ilyen sokan még nem táboroztunk együtt, ami azt jelzi, hogy továbbra is „nyerő” a református hittantábor! Teljes cikk ITT!Hittanos évzáró 2014.


Konfirmáció 2014.
Képgaléria ITT!


Anyák napja 2014.

013.


Megújult a református
templom Kalocsán

Nagyobbrészt pályazati pénzből sikerült kifestetni templomunkat, illetve kicserélni ablakait és felújítani bejárati ajtaját.
A KalocsaTV riportja Hunyadi János lelkipásztorral...


  PicIfi 2014.


  Húsvéti alkalmaink


Rheinbach 2013.

Hunyadi János református lelkésszel készült interjú a Koronarádió Kalocsa FM 100 Turmix című (okt.19-i) adásából, gyülekezetünk Rheinbach-i kapcsolatáról.
Képgaléria
IDE KATTINTVA!

Köszönjük a szerkesztőségnek...

2014. március 30. Ünnepi istentisztelet.
10 éve szolgálnak egyházközségünkben
Hunyadi János és Petró Emőke lelkipásztorok.

2004. március 30-án egy hűvös, esős estén lépték át először a parókia küszöbét lelkészeink, akik mindannyiunk örömére és Isten dicsőségére azóta is a Kalocsai Református Egyházközségben szolgálnak.
A mai istentisztelet különleges alkalom volt,
a 10. évforduló, amikor  hálás szívvel köszöntük meg áldozatos szolgálatukat, melyet Csetvei János gondnok úr tolmácsolt az egész gyülekezet nevében. A kórusunk dallal, a gyermekek verssel köszöntötték őket.
A lelkiismeretes munkát a gyülekezet az alapos felkészültséget szimbolizáló palástokkal köszönte meg. Az ünnepséget szeretetvendégséggel zártuk, ahol gazdagon terített asztalok mellett alkalom nyílott további beszélgetésekre is.
Elkövetkezendő szolgálatukhoz Isten áldását kérjük.

Összeállítás ide vagy a képre klikkelve megtekinthető!


Rheinbach-Szelid-Kalocsa (július 20-augusztus 1.)


Örömmel számolunk be Kedves Olvasóinknak arról, hogy német testvérgyülekezetünk ismét a Szelidi-tó partján táborozott július 20. és augusztus 1. között. Ez már a második alkalom, hogy gyermekeiket ide hozzák nyári hittantáborra. Szombaton (július 20-án) érkeztek, összesen 23 fővel (5 felnőtt és 18 gyermek), és néhány nap múlva csatlakozott hozzájuk még egy házaspár. Táboruk témája az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv. Ennek a bibliai résznek az alapján szólt Gudrun Schlösser lelkipásztor vasárnapi igehirdetése is (ApCsel 9.). Találkozásaink legfontosabb eleme a közös istentisztelet, melyen mindig átéljük, hogy más nyelven, de ugyanazt a Megváltót, Krisztust imádjuk.    
Vendégeink kedden délelőtt megtekintették az érseki könyvtárat, a paprika múzeumot, és a porcelán manufaktúrát. Szerdán Bakodpusztára látogattak el. Pénteken Budapestet tekintették meg és sétahajóztak a Dunán. Szombaton piacra mentek, megnézték a belvárost és a meszesi Duna partot.
Vasárnap diákolimpiát szerveztek, melyen ezúttal is részt vettek a mi gyerekeink, ifiseink, akiket igyekeztünk minden közös programba bevonni. Tanultak hímzést, sőt népi táncot is.

Ahogyan arról már korábban számot adtunk rendkívüli az a kapcsolat, amely német evangélikus testvéreink és közöttünk van. Megelőzve felső szintű egyházi vezetésünket (hisszük Isten akaratából) a mi partnerségünk már hosszú évek óta létrejött. Már nem számoljuk hány alkalommal látogattak el hozzánk, mert akit megszeretünk, annak nem számoljuk hányszor lép be kapuinkon, hisz már családtag, hazaérkezik. Gyülekezetünk is egyre inkább otthonának tekinti Rheinbachot.
Októberben egy 16 fős csapattal viszonozzuk a tavaly őszi látogatásukat. Leginkább új gyülekezeti tagokat viszünk ilyenkor magunkkal, hogy minél többen megismerhessék az ottani egyházközséget, testvérgyülekezetünket és ennek a kapcsolatnak a lényegét. A mostani táboruk is ebbe a partnerségbe tagolódik be.
 Rengeteget tanultunk és tanulunk egymástól. Az a miliő, amely átjárja találkozásainkat, valóban „isteni”: a Szentlélek Isten gyűjti egybe a népeket, akik valóban így énekelnek: Halleluja, Halleluja!

Hunyadi János református lelkipásztor

Születésnap


Június 16-án különösen is örömteli volt az istentiszteletünk. Az Ige üzenete után a hirdetések végén köszöntötte gyülekezetünk Csetvei János gondnok urat, aki pontosan ezen a vasárnapon töltötte be 70. életévét. A Máté 25, 21. versével kívántunk neki boldog születésnapot. Egy csokor virágot nyújtottak át gyermekeink, amelyet kedves párjának Mártikának küldtünk, aki betegsége miatt sajnos nem lehetett közöttünk. Kiss István művésztanár urat kértük meg, hogy rajzolja meg egyházközségünk és templomunk épületét, melyet szép keretbe foglaltunk és így adtuk át gondnok úrnak Isten áldását és jó egészséget kívánva az életére. Nem akarok sokat írni erről, csak ennyit: Csetvei János református egyházunk legkiválóbb gondnoka, akitől csak tanulni lehet. Isten éltesse és tartsa meg közöttünk sokáig!


190 éves a Himnusz


1823. január 22-én tisztázta le Kölcsey Ferenc Hymnus, a Magyar nép zivataros századaiból című költeményét, amely Erkel Ferenc zenéjével Magyarország nemzeti himnusza lett. E napot 1989 óta a magyar kultúra napjaként ünnepeljük. A Habsburg Birodalomnak - amelynek Magyarország is része volt - 1797-ben, a napóleoni háborúk idején született himnusza. Joseph Haydn angliai koncertkörútján tapasztalta meg, hogy milyen lelkesítő hatással van az angolokra a brit himnusz, a God Save the King, és hazatérve hasonló, a hazafias érzelmek felkeltésére alkalmas darabot komponált. Így született meg Leopold Haschka versére a Gott erhalte Franz den Kaiser. A dal először 1797. február 12-én, I. Ferenc császár születésnapján csendült fel. Tovább a teljes cikkhez...


Felnőttkonfirmáció ("soha nem késő")
2013. február 03.


2013. február 3-án az istentisztelet keretében tett bizonyságot a Krisztusba vetett hitéről és református tanainkhoz való hűségéről Kákonyi Lajos bácsi (75), akit noha római katolikusnak kereszteltek, mégis - szavai szerint - nálunk van itthon. „Szívéhez nőtt” a református keresztyénség és ezért „átigazolt” immáron hivatalosan is hozzánk. Isten áldja meg az életét!

Oldalunkat látogatták:

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz