Kalocsai Református Egyházközség

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:HASZNOS LINKEK
---

           

A  KÖZELMÚLT  ESEMÉNYEI
Keresztelők egyházközségünkben
2017. március 5. Bibliavasárnapi istentisztelet

Rendhagyó istentiszteletünkön az Ige Krisztus megkísértése volt, valamint a böjt fontossága, a lelki táplálék ereje, szükségessége. Bemutatkozott az ifjú gyermekkórus is. Az úrvacsorai közösség alatt szokásunktól eltérően gyülekezetünk tagjai olvastak fel a biblia textusaiból. Minden közreműködőnek köszönjük a szolgálatot. Áldott böjti időszakot kívánunk minden kedves testvérünknek.                  Gloria in excelsis Deo!


Ökumenikus imahét záró istentisztelet az
evangélikus testvérekkel !

Az imahét záró akkordjaként gyülekezetünk az evangélikus testvérekkel közösen méltatta Isten és Jézus Krisztus dicsőségét.
Halasi László evangélikus lelkész hirdetett Igét, melynek központi témája a tiszta szív és lélek, a szeretet volt. Megemlékeztünk az 500 éve kezdődött reformáció fontosságáról és aktualitásáról is, mely napjainkban is zajlik.
Johannus Opus 225

2016. április 24.-én Cantate vasárnap (ének vasárnapján) vehette birtokba a gyülekezet egy nagylelkű gyülekezeti tagunk adományát, az analóg elektromos orgonát. Használt, de kitűnő állapotban lévő hangszerrel gazdagodott egyházközségünk. 2 manuálos, (játszóasztal) pedálsoros, 30 regiszteres (hangszínváltós) beépített hangszórós zeneszerszámot használhatnak közösségünk kántorai. Isten áldja, meg a jókedvű adakozót az orgona pedig szóljon Mennyei Atyánk dicsőségére és gyülekezetünk lelki épülésére. RE. 296/6.
Szóljon tehát az orgona, gyönyörűséges muzsika ujjongva énekeljek. Hogy megváltó Jézusomnak drága szép kegyes Uramnak szerelmében örvendjek. Zengjen, pengjen, vigasságos buzgóságos hál adó szó, nagy az Úr ezekre méltó.
/Gera "Kánti" József/

Reformáció 499. ünnepi istentisztelet

Ünnepi Istentiszteletünk a reformáció jegyében zajlott, az igehirdetésben szó esett az első gyülekezetről, az Igétől való eltávolodásról, a reformáció szükségességéről és az egyház megújulásáról. Az istentiszteleten közreműködött kórusunk Komjáthy Péter kíséretével, valamint ifiseink közül Szabó Liza és Török Rebeka. Az istentisztelet zárásaként Váczi Attila mondott verset.
Megemlékezés a temetőkben

Minden év októberében egyházközségünk koszorúkat és virágokat helyez el elhunyt lelkipásztoraink és valamikori gyülekezeti tagjaink sírján, akik sokat tettek a kalocsai reformátusságért. Október 30-án megkoszorúztuk Kaszay István, gyülekezetünk volt presbitere, patrónusa síremlékét a Dunapataji temetőben. A kalocsai temetőben pedig virágokat helyeztünk el gyülekezetünk egykori lelkészei sírján, akik hűséggel hirdették Isten Igéjét.
Reformációi templomtúra Baján és Érsekcsanádon
Hittanos évnyitó képekben - 2016. szeptember 11..
Hittanos tábor Kunfehértó 2016. július 19-24.
Nt. Apostol Pál nyugalmazott lelkipásztor 87. születésnapjára

Kedves Nagytiszteletű Úr! Drága Pali bácsi!

 Engedje meg, hogy a 87. születésnapján a lelkész család és a gyülekezet nevében nagy szeretettel köszöntsük. Hálával telt szívvel köszönjük a több évtizedes igeszolgálatát és csodálatos imádságait.
Pali bácsinak élete végéig tartó szolgálatot kívánunk, egészségére és családjára Isten áldását kérjük.Egy igével és egy zsoltárénekkel szeretnénk köszönteni:
"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem."
Pál apostol Filippiekhez írt levél 4.13.
Ezután a gyülekezet fennállva elénekelte a 134. zoltár mindhárom versét, majd átadtuk Joó Sándor "Számadás" című könyvét és egy csokoládétortát. Hálásak vagyunk, hogy együtt lehettünk ezen a szép vasárnapon.                                                                                    
/Mező Lászlóné Katika/
A Könyv Napja - Könyvek Könyve

Április 28-án a Könyv napja alkalmából az a megtiszteltetés érte gyülekezetünk Lelkipásztorát, hogy a Tomori Pál Városi Könyvtárban beszélhetett a Könyvek Könyvéről, a Bibliáról. Az alkalom során szó volt a Biblia keletkezéséről, a kanonizálásról, a fordításokról. A tartalmával kapcsolatosan az is elhangzott, hogy a hétköznapi szóhasználatunkban gyakran elhangzik egy- egy bibliai kifejezés.  A kultúra terén is számos helyen bibliai témákkal találkozhatunk. Szó volt még arról is korunk hírességei közül kik olvassák rendszeresen a Szentírást, és egy Ákos dalt is meghallgathattak a jelenlévők, amely a Teremtés történetét dolgozza fel. Az előadás után a Gedeon Társaság által adományozott Bibliák kerültek kiosztásra, a Könyvtár dolgozói pedig könyvjelzővel ajándékozták meg a résztvevőket. SDG!
Hittanverseny Apostagon 2016. április 16.-án
(A képeket köszönjük Magyar Péternek.)

Március 27. Húsvéti ünnepi istentisztelet és úrvacsora vétel
Március 24. PicIfi
Böjti istentiszteletek Húsvétra készülve

Elérkezett a böjti időszak kezdete. Az istentiszteletek ifiseink közreműködésével kezdődtek. A bevezető imádságokat Szabó Liza és Török László, a kapcsolódó textusokat Túri Alexa, Török Rebeka és Taskovics Bálint mondta el. Köszönjük szolgálatukat.
 
Kunfehértó, 2015
 
 
Egyházközségünk szokásos évi hittantáborára július 27. és augusztus 2. között került sor. Mivel tavaly nyáron megszerettük a Kunfehértói Gyermek-és Ifjúsági tábort, ezért az idén visszatértünk 38 gyermekkel és 9 felnőttel. A hét témája Ruth könyve volt, ami bőséges témaként szolgált mindhárom korcsoport számára. Kicsik, nagyok és legnagyobbak mind megismerkedhettek a „világ legszebb novellájával”. Csodálatosan bomlott ki gyermekeink előtt egy család rendkívüli megpróbáltatásokkal teli története. Az isteni gondviselés, megbocsátás és szeretet végigjárja a történetet, és olyan dolgokba enged bepillantást, amelyek egyedi módon mutatják be azt az Istent, Aki életünk utazása során mindig hamarabb odaér, ahova bennünket küld. A délelőtti bibliai foglalkozásokhoz kapcsolódóan kézművességgel töltöttük a délutánokat. Nagyon vártuk a fürdőzés lehetőségét, azonban erre csak az elutazás előtti napon kerülhetett sor. Kunfehértó ezidáig nem kényeztetett el bennünket szép nyári napsütéssel. Mindezek ellenére nem búsultunk, hisz az akadályverseny, a Ki mit tud?,  a jánoshalmai Király lovastanya, az íjászkodás és a fergeteges disco kárpótoltak bennünket. Természetesen az idén is híztunk, hisz séfeink tökéletes menüvel kényeztették csapatunkat. Szép hét, jó téma, nagyszerű beszélgetések, igazi nyári táborunk volt! Köszönjük mindenkinek a segítségét, hozzájárulását, és természetesen mindez nem jöhetett volna létre, ha nincs a jó Isten!
Merzbach-Kalocsa, Kalocsa-Merzbach
 
Gyülekezetünk rendkívül jó és szoros kapcsolatot ápol a Rheinbachi Evangélikus Egyházközséggel, testvérgyülekezetünkkel. 2005 óta fejlődik, erősödik és mélyül barátságunk, partnerségünk. Együttműködésünk újabb jelentős állomásához ért az idei nyáron, mert végre létrejött az első közös ifjúsági táborunk. Július 11. és 21. között látogattunk el tizenkét ifissel a Rheinbachtól néhány kilóméterre fekvő Merzbachba, az ottani ifjúsági centrumba, amely a Rajna menti evangélikusok konferenciatelepe, táborhelye. Csodálatos tíz nap áll mögöttünk. Német lelkipásztor kollegáink és a német ifisek óriási szeretettel fogadtak a minden szempontból tökéletes egyházi központban. Természetesen ennek a közösen eltöltött időszaknak is, mint minden hasonló tábornak, volt egy központi bibliai témája. Stílusosan Bábel tornya és Pünkösd történetét dolgoztuk fel. Amit Bábel elrontott azt Pünkösd helyrehozta. Nagyszerű érzés volt megtapasztalni, hogy a nyelvi Bábel ellenére milyen szép összhangban voltunk együtt, ami nyilvánvalóan a Szentlélek Isten munkája. Rengeteget nevettünk, játszottunk, igazán nagyszerű volt együtt lenni. Jártunk Bonnban, Kölnben, Rheinbachban, sok szépet és érdekeset láttunk. Hálásak vagyunk német testvéreinknek és természetesen Urunknak, hogy ilyen felejthetetlen tapasztalásokban részesítettek!  Reméljük, hogy hamarosan viszont láthatjuk barátainkat, itt Kalocsán.
A Kalocsai Református Egyházközség kórusa

Pünkösd hétfőn gyülekezetünk kórusa részt vett  a  Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Énekkari Találkozóján. Ennek a szép alkalomnak a Bajai Református Egyházközség volt  gondos házigazdája.   Az ezt követő vasárnapi istentisztelet végén gyülekezetünk meghallgatta a Baján is előadott három kórusművet, majd Csetvei János gondnok úr egy-egy szál rózsával köszöntötte a kórus jelenlévő tagjait. Az énekkar ma már mintegy tíz éves múltra tekinthet vissza, szereplésükkel egyházközségünk jó hírét öregbítik és nem utolsósorban emelik ünnepi alkalmaink, istentiszteleteink ünnepélyességét, amiért egész gyülekezetünk hálás és méltón büszke.  Köszönjük Nekik!
(a képeket az Érsekcsanádi Összhang Kórus készítette, a szerk).

2014. március 30. Ünnepi istentisztelet.
10 éve szolgálnak egyházközségünkben
Hunyadi János és Petró Emőke lelkipásztorok.

2004. március 30-án egy hűvös, esős estén lépték át először a parókia küszöbét lelkészeink, akik mindannyiunk örömére és Isten dicsőségére azóta is a Kalocsai Református Egyházközségben szolgálnak.
A mai istentisztelet különleges alkalom volt,
a 10. évforduló, amikor  hálás szívvel köszöntük meg áldozatos szolgálatukat, melyet Csetvei János gondnok úr tolmácsolt az egész gyülekezet nevében. A kórusunk dallal, a gyermekek verssel köszöntötték őket.
A lelkiismeretes munkát a gyülekezet az alapos felkészültséget szimbolizáló palástokkal köszönte meg. Az ünnepséget szeretetvendégséggel zártuk, ahol gazdagon terített asztalok mellett alkalom nyílott további beszélgetésekre is.
Elkövetkezendő szolgálatukhoz Isten áldását kérjük.

Összeállítás ide vagy a képre klikkelve megtekinthető!Oldalunkat látogatták:

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz